C# Eğitimi : Değişkenler

Herkese merhaba arkadaşlar, bu gün C# eğitiminin ilki olan değişkenler konusunu işleyeceğiz. Değişkenler, hafızada veri tipine ve boyutuna göre yer kaplayan yapılardır. Uygulamamızda atanan 2 değeri türüne göre toplayabilir,birleştirebilir veya çıkarabilir,bölebilirsiniz. Program içerisinde istediğiniz yerde değişkeni tanımlayıp, istediğiniz yerde ise değiştirebilirsiniz.

 

Değişkenler

Değişken Boyut Değer
Bool 1 Byte True yada false
Byte 1 Byte Minimum 0, Maximum 255
Char 2 Byte Unicode tek karakter
Decimal 12 Byte  Minimum “-7.9 x 1028”, Maximum “+7.9 x 1028”
Double 8 Byte  Minumum “±5.0 × 10−324”, Maximum ±1.7 × 10308
Int 4 Byte  Minimum “-2,147,483,648”, Maximum “2.147.483.647”
Short 2 Byte  Minimum “-32.768”, Maximum “32.767”
long 8 Byte  Minimum “-9,223,372,036,854,775,808”,  Maximum “9,223,372,036,854,775,807”
float 4 Byte  Minimum “-3.4 × 1038 “, Maximum “+3.4 × 1038 
string  Maximum 2,147,483,647 Unicode Karakter tutar

Dip Not: Int16, Int32, Int64 tipleri .NET veri tipleridir ve C# karşılıkları short, int, long veri tipleridir.

Yukarıdaki tabloda veri tiplerini, veri tiplerinin RAM’de kapladığı alanı ve alabileceği maximum/minimum değerleri görmekteyiz.

Değişken Tanımlama ve Değer Atama

Değişkeni tanımlar iken dikkat etmemiz gereken unsurlar vardır. veri tipini belirledikten sonra değişkene vereceğimiz ismi belirliyoruz. Örnek olarak kullanıcının yaşını tutmak istiyoruz. short veri tipi hem az yer kaplayıp hemde bizim isteyeceğimiz aralıkta bir kapasitesi var. şimdi aşağıdan nasıl değişken oluşturmanız gerektiğine bakabilirsiniz.

<Veri Tipi> <Değişken ismi>;

değişkeni sadece oluşturmak için yukarıdaki komut yeterli birden fazla aynı türde değişken oluşturmak için ise,

<Veri Tipi> <Değişken Adı>, <Değişken Adı 2>, <Değişken Adı 3>;

 

yapmanız gerekmekte isterseniz veriyi oluştururken aynı anda ona veri atayabilirsiniz ama birden fazla oluşturulmuş değişkenlere veri atamak için tek tek yazmanız gerekir. aşağıdan değişkeni hem oluşturup hemde nasıl veri ataya bileceğinize bakabilirsiniz.

<Veri Tipi> <Değişken ismi> = <İçerik>;

tabi ki her şeyin kuralları olduğu gibi değişken ismi koyarken de bir takım kurallara uymamız gerekmektedir. Değişken ismi sayı ile veya farklı bir karakter ile başlayamaz ayrıca C# anahtar sözcükleri değişken ismi olarak kullanılamaz.  anahtar sözcüklerine bakmak için tıklayınız. Aşağıda nasıl değişken oluşturulduğuna bakabilirsiniz.

evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar anlamadığınız bölüm olursa yorum kısmına yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir